آرشیو برچسب های: مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش

مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش

مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش به مجوزی گفته می شود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود تا کالایی که تجاری شناخته می شود اجازه ورود به کشور را داشته باشد. البته تقریبا در هیچ کشوری سیستمی به عنوان ثبت سفارش و یا مجوز بازرگانی در مراحل واردات کالا وجود ندارد […]