در صورتی که کالا شما وارد کشور شده باشد از آن پس شما میتوانید از طریق پرتال استعلام پست جمهوری اسلامی بسته خود را پیگیری کنید.

تذکر: لطفا در نظر داشته باشید به دلیل حجم بالای سفارشات امکان گرفتن استعلام از طریق ما وجود ندارد فقط در صورتی که بسته در مدت مورد نظر به دست شما نرسید درخواست پیگیری را به پشتیبانی ارسال نمائید.

 

ورود به سایت

در صورت هرگونه ابهام ، سوال و نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84470000-021 داخلی 4 واحد ارتباط با مشتریان پست جمهوری اسلامی تماس گرفته و شماره تراک نامبر خود را اعلام کرده تا از سلامت بسته خود اطمینان حاصل نمائید.