بسته های پستی دارای تراک نامبر تا قبل از ورود به کشور از طریق این سامانه قابل رهگیری میباشند.

لطفا در نظر داشته باشید بعد از دریافت تراک نامبر, کد نامبر پستی شما چند روز زمان خواهد برد تا در این سامانه قابلیت رهگیری پیدا کند.

تذکر: به دلیل حجم بالای سفارشات امکان گرفتن استعلام از طریق ما وجود ندارد فقط در صورتی که بسته در مدت مورد نظر به دست شما نرسید درخواست پیگیری را به پشتیبانی ارسال نمایید.

 

 

directlink