اگر محصول قبل از استفاده از آن ناقص باشد یا کار نکند ، می توانیم بر اثاث ضوابط فروشگاه مرجع برای شما در طول دوره اعتبار ضمانت نامه  بازپرداختی داشته باشیم.
با این حال، موارد زیر خارج از محدوده این گارانتی قرار میگیرند:

الف) مواردی که  باعث می شود گارانتی بلافاصله از بین برود.

-ضربه خوردگی و شکستگی یا استفاده نادرست از دستگاه؛
– دست کاری سیستم عامل دستگاه ؛
– باز کردن بدنه کالا  برای رفع ایراد محصول ؛

-(تبصره : در صورتی که برای رفع مشکل و ایراد سخت افزاری دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد شرکت به شما یک هزینه بابت تعمیر محصول معیوب پرداخت خواهد کرد و این به آن معنی است که دستگاه شما توسط تعمیر کار محلی باز خواهد شد پس در این صورت گارانتی بلافاصله بعد از پرداخت هزینه  لغو خواهد شد.)
– اصلاح، حذف یا مبادله قطعات محصول؛
– استفاده از دستگاه به نحوی که برای آن در نظر گرفته نشده است؛
– ادامه دادن به استفاده اشتباه از محصول هنگامی که خرابی اتفاق می افتد و باعث آسیب بیشتر شود؛
– هنگامی که مشکلی رخ می دهد، به ما اطلاع داده نشود.

ب) ضمانت نامه موارد آسیب به محصولات را از قبیل انفجار و شکستن اتفاقی، سوء استفاده، یا سایش عمومی و از بین رفتن محفظه را پوشش نمی دهد.

ج) اگر امکان تعمیر دستگاه شما غیرممکن باشد یا ما نتوانیم جایگزینی را با توجه به کم بودن موجودی انبار شرکت تولیدی عرضه کنیم، به شما یک بازپرداخت به همان حساب پرداختی که برای ثبت سفارش استفاده کردید، خواهیم داشت و پس از آن می توانید مجدد محصول را سفارش دهید.